PPWSZ

Logo_ppwsz_nowytargPodhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęły Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.  W trosce o wysoki poziom kształcenia, wszechstronny rozwój Uczelni oraz przyszłość jej absolwentów Podhalańska Wyższa podpisała porozumienia o współpracy także z innymi renomowanymi uczelniami krakowskimi. Są wśród nich: Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy.

W październiku 2001 uczelnia rozpoczynała swoją działalność oferując cztery kierunki kształcenia: filologia polska, fizjoterapia, pielęgniarstwo, rekreacja i turystyka. W ciągu dekady wzbogaciła się kolejno o architekturę i urbanistykę, ratownictwo medyczne oraz ochronę środowiska. W 2011 r. otwarto najnowszy kierunek inżynierię środowiska. W roku 2014 PPWSZ poszerzyła ofertę o dalsze trzy kierunki. Są to: gospodarka przestrzenna, filologia angielska i kosmetologia. Obecnie Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma w ofercie jedenaście kierunków studiów I stopnia, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, ponadto studenci pielęgniarstwa oraz turystyki i rekreacji mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia. Powołanie każdego kolejnego kierunku kształcenia jest zawsze związane z potrzebami regionu i jego specyfiką.

W grudniu 2009 roku decyzją Komisji Europejskiej Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu otrzymała Kartę Erasmusa, upoważniającą studentów PPWSZ do korzystania zarówno z oferty edukacyjnych uczelni państw UE, jak i do możliwości odbywania praktyk zawodowych za granicą.

Także w regionie Podhalańska Wyższa jest podmiotem współpracy z licznymi partnerami. Na mocy stosownych porozumień współpracuje ona z powiatami nowotarskim i tatrzańskim, ze szkołami ponadgimnazjalnymi, Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku, ze Związkiem Podhalan, ZEW Niedzica, Termami Podhalańskimi, zakładami opieki zdrowotnej a także wieloma innymi instytucjami.

Studenci PPWSZ mają szerokie pole działania. Rozwijają swe pasje w licznych uczelnianych kołach naukowych. Organizują międzynarodowe studenckie konferencje naukowe. Aktywnie działa Duszpasterstwo Akademickie, corocznie włączając się w organizację Dni Jana Pawła II. Samorząd studencki co roku w maju organizuje Podhalańskie Juwenalia - święto młodości i radości. Objęty we władanie studentów Nowy Targ szczególnie hucznie i barwnie uświadamia sobie, że stał się miastem akademickim.  Na terenie uczelni działają Uczelniany Klub Sportowy RECREO, Klub Uczelniany Sportów Zimowych KUSZ, formacja taneczna MORION, a od niedawna także  kabaret studencki. W roku 2014 powołano do życia Akademicką Drużynę Hokejową z międzynarodowym składem. Z inicjatywy obecnego rektora, dr hab. n. med. Iwona Grysa, wiosną tego roku na PPWSZ utworzono studenckie radio „Fala Podhala” relacjonujące na bierząco wydarzenia z życia Uczelni.

Więcej o PPWSZ znajdziesz na stronie: www.ppwsz.edu.pl

Polecamy